OVER PRAKTISCHE ZAKEN
 

Tarieven  
Therapie- of coachingsessie €   80,- per uur incl. 21% BTW (50 minuten contact 
            en 10 min. voorbereiding en verslaglegging)
Intakegesprek €   80,- per uur incl. 21% BTW
Voortgangsgesprek ouders €   80,- per uur incl. 21% BTW
Ouderbegeleiding € 110,- per uur incl. 21% BTW
Observatie op school €   80,- per uur incl. 21% BTW
   
Uitgewerkt verslag € 140,- incl. 21% BTW
 
Telefonische gesprekken langer dan 15 minuten worden naar rato (€ 80,- per uur) in rekening gebracht.
 
Afzeggen
Wie een keer echt niet kan, zegt z’n afspraak 24 uur van te voren af.
Dit kan telefonisch of per e-mail. Bij te laat afzeggen zal ik de afspraak in rekening brengen.
 
Vergoeding verzekeraar
Ik ben geregistreerd lid van de beroepsorganisatie VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). Dit lidmaatschap biedt de zekerheid over de kwaliteit van de aangesloten leden. Een groot aantal zorgverzekeraars erkent de VIT en vergoedt de therapie in de aanvullende pakketten onder alternatieve zorgtherapie.
Ouders: U kunt informeren bij uw zorgverzekeraar en tevens kunt u kijken op de site van de VIT
www.vit-therapeuten.nl. Zie hiervoor Vergoeding zorgverzekeraars.
 
Fiscaal aftrekbaar
Therapie is een aftrekpost voor bij de belastingaangifte. (Trefwoord: ‘bijzondere ziektekosten’).