OVER MIJN WERKWIJZE

Waaraan wil je werken?
De hulp die ik geef, heet integratieve therapie. Integratief staat voor een brede kijk op klachten of problemen. Ik let dus niet alleen op wat je voelt en denkt, maar ook op wat je det en op de invloed van jouw omgeving (gezin, school, etc.) op jou.

Problemen die veel voorkomen
* Niet goed vrienden maken
* Pesten of gepest worden
* Te weinig opkomen voor jezelf
* Omgaan met rouw en verdriet
* Verwerking van een scheiding of verlies
* Bang zijn (faalangst, 'bang voor krokodillen onder je bed', bang voor
   doodgaan of afscheid nemen)

En wat dacht je hiervan?
* Slaapproblemen
* Eetproblemen
* Omgaan met AD(H)D
* Omgaan met autisme
* Negatief denken over jezelf
* Gedragsproblemen
* Aanhoudende lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) 


Jij hebt een actieve rol in onze gesprekken. Ook je ouder(s) of verzorger(s) betrek ik bij het proces.