OVER DE THERAPIE

Bij mijn therapie gaat het erom dat jij weer lekker in je vel komt te zitten.

1. Intake-gesprek
Ik maak eerst met je ouders een afspraak voor een intake-gesprek; hierin probeer ik jouw vraag, probleem of klacht duidelijk te krijgen. Daarna praat ik met jou en wil ik van jou horen wat jouw probleem, klacht of vraag is.

2. Vijf sessies of meer….
In vijf gesprekken gaan jij en ik met het probleem aan de slag. Meestal spreken we daarvoor n keer per week af. Als het nodig is, gaan we door met de therapie. 

3. Voortgangsgesprekken
Na elke vijf sessies heb ik een voortgangsgesprek met je ouders.
Ik bespreek dan hoe het gaat en of er nog verdere stappen nodig zijn. Soms zijn dat aandachtspunten waaraan jij en je ouder(s) verder werken. Of tips voor hoe ze jou het beste kunnen steunen. Van je ouders verwacht ik ook een actieve houding. En soms is het nodig dat ik ook met je ouders aan de slag ga (ouderbegeleiding).
 

Tussen ons
Ik vind het belangrijk dat jij je veilig en vrij voelt. Daarom zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Wat jij mij vertelt, blijft bij mij. Ik vertel er dus niets over aan je ouders, tenzij jij dat zelf wilt. Jij bent vrij om er thuis zelf over te praten.

Jij
Tot slot richt ik me nog even speciaal tot jou, als mijn mogelijke nieuwe ‘clint’. Ik vind het belangrijk dat jij straks een goed gevoel hebt bij onze gesprekken. Daarvoor moet het klikken tussen ons. Met de ene persoon heb je eerder ‘een klik’ dan met de ander. Zoek je liever verder, dan vind ik dat helemaal niet erg. Het gaat mij erom dat jij straks met je klacht of probleem bent geholpen!

Judit